Tradicijos

image
image
image
image
image
„Rudnosiuko gimtadienis“

„Rudnosiuko gimtadienis“

Mokslo metus pradedame „Rudnosiuko gimtadieniu“. Vaikučius, tėvelius ir kitus dalyvius su Rudnosiuku supažindina ir šventę organizuoja ypatingi svečiai – įvairūs aktoriai, pasakų personažai.

Šventės įspūdžiai
Senelių šventė

Senelių šventė

„Senelių šventė“ laukiama visų – ir vaikučių, ir senelių, ir tėvelių. Vaikai mokosi gerbti vyresniuosius. Visas dėmesys – SENELIAMS. Jiems anūkėliai skiria savo darbelius, daineles, šokius, eiles. Vyksta Šauniausio senelio rinkimai.

Saugaus eismo savaitė

Saugaus eismo savaitė

Didelį dėmesį skiriame vaikų saugumui gatvėje. Jau tradicija tapo „Saugaus eismo savaitė“. Smagus žaidimas – Spalvų dienos – skatina vaikus susimąstyti: „Kaip saugiai elgtis ?“ – ir gatvėje, ir kieme, ir mokyklėlėje, ir namuose.

image
image
image
image
image
Rudenėlio šventė

Rudenėlio šventė

Nuo pat pirmųjų užsiėmimų vaikučiai ruošiasi „Dėdės Rudenėlio šventei“. Jie daug sužino apie išskrendančius ir liekančius žiemoti paukščius, piešia, lipdo bei mokosi pažinti grybus ir kitas rudens gėrybes. O šventėje virsta spalvingais rudeniškais personažais.

Kalėdų Senelio belaukiant

Kalėdų Senelio belaukiant

Nepamirštamas susitikimas su Kalėdų Seneliu. Jis ne tik kartu su tėveliais stebi Kalėdinį vaidinimą, bet pasakoja apie savo kelionę iš tolimosios Laplandijos, kviečia kartu pašokti, padainuoti bei pažaisti vaikus ir tėvelius. O kokia Kalėdų šventė be dovanų?

Mamyčių šventė

Mamyčių šventė

Kiekvienais metais labai svarbi – Mamyčių šventė. Jų laukia ne tik vaikučių rankomis pagamintos dovanėlės, bet ir eilės, dainelės, šokiai. Vaikučiai „įdeda“ visą savo širdelę, gamindami dovanėlę vienam iš savo mylimiausių žmonių. Mamytei Programėlė – taip pat dovana mamytėms.

image
image
image
image
image
Gražiausio margučio šventė

Gražiausio margučio šventė

Velykos – labai graži, spalvinga pavasario šventė. Vaikai, besiruošdami jai, susipažįsta su lietuvių papročiais ir tradicijoms, parengia programėlę. Į šventę atvyksta svarbi viešnia Velykė. Ji padeda išrinkti, paskelbia ir apdovanoja margučių konkurso nugalėtojus, organizuoja margučių ridenimo varžytuves. žaidžia įvairius žaidimus.Vaikai atsidėkodami Velkei, dainuoja daineles, šoka ir rodo šiai šventei parengtą vaidinimą.

Geros vasaros, Rudnosiuk!

Geros vasaros, Rudnosiuk!

„Geros vasaros, Rudnosiuk!“. Į šią šventę visada atvyksta ypatingieji svečiai, kurie talkina studijos vadovei. Kas jie – kiekvieną kartą – paslaptis. Tai labai linksma šventė, nes kartu su tėveliais pasidžiaugiame vaikučių pasiektais rezultatais. Svečiai padeda išdalinti padėkas bei diplomus, organizuoja smagią šventę vaikams ir jų tėveliams.
-O kaip gimtadienio šventės? Kiekvienas vaikas gamina dovanėlę savo draugui, mokosi ją padovanoti, pasakyti linkėjimą. Kad vaikutis pasijustų ypatingas, tik dovanų nepakanka – tad dainelės, žaidimai – labai svarbi gimtadienio šventės dalis.
Jei susidomėjote ir norite susipažinti su Rudnosiuku, paskubėkite. Juk žodžiais neapsakysi to, ką galite pajusti, išgyventi, patys dalyvaudami bei bendraudami.

Login Account

Already a Giraffe Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.