Istorija

image
image
image
image
image
Rudnosiuko istorija:
  • 1994 metų rugsėjį duris atvėrė pirmoji šeštadieninė mokyklėlė Šilainiuose, įsikūrusi darželio patalpose.
  • 1996 metais mokyklėlė pradėjo dirbti ne tik šeštadieniais, bet ir darbo dienomis.
  • 1997 m. buvo įsteigta Viešoji įstaiga Estetinio lavinimo studija „Rudnosiukas“.
  • 2013 m. duris atvėrė „Rudnosiuko“ vaikų dienos centras.
  • 2018 m. veikiame, kaip vaikų darželis-mokyklėlė „Rudnosiukas“
Darželis- Mokyklėlė- Šilainiai
image
image
image
image
image
„Rudnosiuko“ darželio-mokyklėlės vertybės ir tikslai

Mes puoselėjam žmogiškąsias dvasines vertybes: draugiškumą, nuoširdumą, pagarbą vienas kitam, atsakomybę ir atvirumą. Ugdymo procesas orientuotas į vaiką, jo individualius poreikius, norus ir galimybes, o mūsų pareiga – sudaryti sąlygas jiems atsiskleisti, užtikrinant dvasinį bei fizinį jų saugumą.

Mūsų pagrindinis tikslas – padėti vaikams išreikšti save, kaip asmenybę, atskleisti savo talentus, įgyti drąsos bei savarankiškumo, išmokti atrasti savo gabumus ir pasiruošti mokyklai.

Darželyje dirba kvalifikuoti pedagogai, mylintys vaikus ir savo darbą. Kiekvienais metais ugdymo programą yra atnaujiname, atsižvelgdami į susirinkusių vaikučių gebėjimus bei tėvelių poreikius.

Login Account

Already a Giraffe Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.